Informacje o nas

Rodzinny Ogród Działkowy

Nad Stawem” w Brodnicy

ul. Podmiejska

 

 

GENEZA

 

Ogród powstał z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Brodnicy, który odkupił od rolnika nieużytki klasy 5 i 6 wraz ze stawem. Były to pofałdowane tereny po dawnej kopalni gliny i produkcji cegieł. Rada Miasta zakupioną ziemię przeznaczyła na ogródki działkowe i przekazała KR PZD. Następnie wytyczone działki rozdzielono na brodnickie zakłady pracy. Pierwsze spotkanie przyszłych działkowiczów odbyło się 15.11.1984r. , na którym przyjęto nazwę ogrodu oraz powołano Komitet Organizacyjny Ogrodu. Przeprowadzono też pierwsze szkolenie zapoznające zebranych ze Statutem PZD i regulaminem POD. Oficjalne przekazanie wytyczonego ogrodu przez Urząd Miejski w Brodnicy nastąpiło 15.03. 1985r. Przekazany teren obejmował łącznie 3,5678ha (po korekcie ulicy Podmiejskiej jest 3,5249ha). Powierzchnia użytkowa stanowi 2,62ha i podzielona jest na 86 działek. Średnia wielkość jednej działki – 305m². W środku ogrodu znajduje się staw o powierzchni 0,31ha.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 

Pierwsze zebranie wyborcze odbyło się 29.03.1085r. , na którym wybrano zarząd i komisje statutowe. Prezesem został Stanisław Pietrzak a przewodniczącymi komisji: rewizyjnej – Kazimierz Kapuściński i rozjemczej – Janina Nastaty. W okresie kadencji Prezesa Stanisława Pietrzaka (1985-1992) wykonano najpilniejsze prace dla ogrodu, tj.:

 • ogrodzono ogród ( w tym 3 furtki i 4 bramy wjazdowe),

 • pobudowano hydrofornię oraz rozprowadzono sieć instalacji zasilającej działki w wodę do podlewania (z własnego stawu),

 • doprowadzono kabel elektryczny do rozdzielni prądu i hydroforni ogrodu,

 • wykonano dwa ujęcia wody pitnej,

 • podjęto pierwsze kroki na rzecz budowy instalacji zasilającej staw ogrodowy w dodatkową wodę z zewnątrz.

Należy nadmienić, że już po 2-3 latach istnienia ogrodu zaczęło brakować wody w stawie (staw bez dopływów). Problemy te stały się priorytetem dla kolejnego zarządu, który wybrano 8.07.1992r.. wówczas prezesem został Jan Godlewski a funkcję tę sprawował przez kolejne 3 kadencje, tj. do 2006r. W tym czasie Komisją Rewizyjną kierowali: Władysława Krej, Józef Redziński i Bogdan Brążkiewicz a Komisją Rozjemczą: Kazimierz Kozłowski, Jerzy Gardecki oraz Konstanty Żukowski.

W latach 1992-2006 wykonano:

 • zasilanie grawitacyjne stawu w wody gruntowe (pierwszy system.),

 • przeprowadzono rurociąg zasilający staw ogrodowy w dodatkową wodę z drugiego stawu oddalonego o 400 m i należącego do PZW (drugi system),

 • przeprowadzono elektryfikację indywidualnych działek,

 • pobudowano biuro dla Zarządu Ogrodu,

 • wyrównano alejki ogrodowe, które obsiano trawą,

 • powołano ogrodowe koło wędkarskie, które systematycznie zarybia staw i przy pomocy którego uporządkowano tereny wokół stawu. Pobudowano pomosty dla wędkarzy i alejki umożliwiające spacery wokół niego.

 

Od 1993r. zainicjowano coroczne, uroczyste obchody „Dni Działkowca”, połączone z wystawą plonów oraz z akcją „Pomocna Dłoń” (przekazanie nadmiaru plonów dla miejscowego Domu Dziecka).

Ogród „Nad Stawem” zaistniał również na zewnątrz zajmując w latach 1995, 1998 i 2001 pierwsze miejsce a w 2007r. - trzecie miejsce w okręgu toruńsko – włocławskim w konkursie „Pracowniczy ( Rodzinny) Ogród Działkowy Roku....”

W rywalizacji indywidualnej „Wzorowa Działka Roku...” wyróżnień i nagród było bardzo dużo. Często w naszym zasięgu były pierwsze, drugie i trzecie miejsca, jak np.

Działka nr 52 Pana Krzysztofa Budzanowskiego zajęła pierwsze miejsce w naszym okręgu w 2010r.

Działka nr 20 Pani Teresy Świderek – drugie miejsce w okręgu w 2010r.

W rywalizacji na szczeblu krajowym, działka nr 40 Pana Zygmunta Krzemińskiego zajęła trzecie miejsce w 1995r.

 

Do osobliwości w naszym ogrodzie należy domek na drzewie przy Alei Wierzbowej 45. Pobudował go w 2008r., nieżyjący już Edward Skorupski.

 

W latach 2006-2008 funkcję prezesa sprawował Mieczysław Cedro, który po upływie 2 lat zrezygnował. Komisjami statutowymi kierowali: rewizyjną – Stefan Fiszer a rozjemczą – Maria Daszkowska. W tym czasie wykonano nowe ogrodzenie od strony ul. Podmiejskiej.

W roku 2008 funkcje prezesa przejął dotychczasowy v-ce prezes – Stefan Kruszyński (pełni ją do chwili obecnej, wybrany ponownie w 2010r.). Szczególnym osiągnięciem obecnego prezesa i zarządu jest wzorowe zorganizowanie Jubileuszu 25-lecia Powstania Ogrodu w połączeniu z „Dniem Działkowca 2010r” oraz efektowną wystawą działkowych plonów, kronik ogrodowych , zdjęć z najciekawszych miejsc i zdarzeń w naszym ogrodzie (04.09.2010.).

Na spotkaniu z okazji jubileuszu wyróżniono i odznaczono wielu działkowiczów. W szczególny sposób wyróżniono i podziękowano najbardziej zasłużonym w całym 25- leciu istnienia ogrodu, tj:

 

Janowi Godlewskiemu – prezesowi ogrodu przez 3 kolejne kadencje, - uhonorowany przez Walne Zebranie tytułem „Honorowy Prezes”, członek Prezydium OZ w Toruniu przez 2 kadencje;

 

Barbarze Żmijewskiej – od początku ogrodu, nieprzerwanie od 25 lat, wchodzi w skład Zarządu ROD i pełni społecznie funkcję skarbnika ogrodowego;

 

Bernardowi Zabłotnemu – sekretarzowi zarządu ROD w latach 1996-2006, byłemu prezesowi koła wędkarskiego, obecnie bardzo aktywnemu instruktorowi SSI – ogrodowy, okręgowy i krajowy.

 

Za kadencji obecnego Prezesa Stefana Kruszyńskiego wykonano również nową bramę przy ul. Porzeczkowej, 20m nowego płotu od strony południowej, wyposażono gospodarza ogrodu we wszystkie nowe, niezbędne narzędzia i urządzenia potrzebne do naprawy i konserwacji urządzeń ogrodowych oraz utrzymania czystości w ogrodzie i na zewnątrz.

Zasługą wszystkich działkowiczów jest to, iż przez wiele lat przysłowiowej „orki na ugorze” doprowadzono istniejące na początku nieużytki klasy 5 i 6 do obecnej oazy zieleni. Teraz działki w naszym ogrodzie są miejscem spotkań rodzinnych i towarzyskich. To tu w tych trudnych czasach się wyciszamy i odpoczywamy, aktywnie wypełniamy swój wolny czas.

 

 

Zarząd ROD „Nad Stawem”

w Brodnicy

Listopad 2011