Akcja protestacyjna

2012-06-22 18:15

ROD "Nad Stawem" Brodnica 18.06.2012r.

ul. Podmiejska

87-300 Brodnica

 

Trybunał Konstytucyjny

Rzeczpospolitej Polskiej

Warszawa

 

Stanowisko

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad Stawem" w Brodnicy w obronie Ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005r.

 

Zarząd ROD "Nad Stawem" w Brodnicy sprzeciwia się wystąpieniu I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją

Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W naszym odczuciu przepisy ustawy sprawdziły się w praktyce dobrze służąc rodzinom działkowców, zapewniając stabilność użytkowania działek i rozwój ogródków działkowych.

Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Ustawy o ROD odbieramy jako zamach na ogrodnictwo działkowe pozbawiający nas statutu prawnego do użytkowania działek.

Zaskarżenie ustawy, to kolejna próba usunięcia przeszkody w wyrzucaniu działkowców z atrakcyjnych obecnie terenów. Zapomina się o tym, że prawie w całej Polsce, tereny te były na początku nieużytkami. Tylko nasza ciężka, systematyczna praca, przysłowiowa "orka na ugorze" doprowadziły te nikomu niepotrzebne tereny pustynne, bagienne i wysypiska śmieci do oazy zieleni. W chwili obecnej, dla wielu rodzin działkowych, ogrody to jedyne tereny rekreacyjne i wypoczynkowe. To na działkach, w tych trudnych czasach się wyciszamy i aktywnie wypełniamy swój wolny czas. Działki zastępują nam rzeki, jeziora, lasy, sanatoria i drogie wczasy, na które większość naszych działkowiczów, ze względów finansowych po prostu nie stać. Dlatego niepokoimy się przyszłym losem naszych ogrodów, w które włożyliśmy tyle trudu i potu a które obecnie dają nam tyle radości.

Nasz głos jest też wyrazem jedności polskich działkowiczów wokół obrony dobrej ustawy o ROD, dobrego Związku i Krajowej Rady PZD.

Solidaryzujemy się z Krajową Radą PZD, która w oparciu o argumenty prawne i społeczne dowodzi bezzasadności kwestionowania jakichkolwiek przepisów tej ustawy.

Również Zarząd ROD "Nad Stawem" w Brodnicy nie znajduje żadnego uzasadnienia ani potrzeby, by zmieniać prawo dobrze funkcjonujące, akceptowane przez milion działkowców.

Uważamy, że Trybunał Konstytucyjny dostrzeże wartości jakim służy zaskarżona ustawa, tj.: wsparcie dla najuboższych, pomoc rodzinie, zapewnienie zdrowego środowiska życia, poszanowanie praw majątkowych obywateli. Te wartości są zapisane w Konstytucji i tym wartościom służy też ustawa o ROD, uchwalona przez Sejm, Senat i podpisana przez Pana Prezydenta.

Wyrażamy przekonanie, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie pozwolą na zniszczenie naszego Związku, że pozostawią Ustawę o ROD w jej dotychczasowym brzmieniu.

 

Brodnica, 18czerwca 2012r.

 

W imieniu Zarządu ROD "Nad Stawem":

 

Sekretarz Zarządu

Wojciech Stankowski

 

Prezes Zarządu

Stefan Kruszyński

—————

Powrót